Doporučujeme

Prevence úniku dat a ochrana před uživateli sítě!

SafeticaChránit se před interním útokem není jednoduchá věc. Na jednu stranu musí mít uživatelé přístup k datům, na druhou stranu firma potřebuje mít jistotu, že nebudou data zneužita ve prospěch někoho jiného.
Zde se nedá pouze použít nějaké hardwarové či softwarové řešení, které zabrání přístupu k datům neoprávněným osobám ( i když toto se samozřejmě také řeší), protože zcizení nebo zničení dat se zde očekává od těch, kteří s daty pracují.
Pro zabezpečení dat před samotnými uživateli podnikové sítě je potřeba použít kombinaci hardwarových a softwarových prostředků pro nastavení restrikcí práv v přístupu k datům, zálohování a archivaci dat pro případ obnovy (někdo ze zaměstnanců smaže svoji práci těsně před odchodem z firmy) a hlavně je třeba mít jasně zpracovaná pravidla pro nakládání s citlivými daty ve formě bezpečnostní směrnice a důsledně vyžadovat a kontrolovat její dodržování.
Nakonec je velmi dobré mít systém, který eviduje a vyhodnocuje činnost uživatelů a je schopen odhalit nestandardní chování uživatelů, zaměřit se na něj a odhalit přesně všechny kroky které provedl, ty zdokumentovat a poskytnout v případě potřeby právnímu oddělení nebo managementu firmy jako důkazní materiál pro jednání se zaměstnancem.

Samozřejmě vše musí být v souladu s platnou legislativou. Takový systém může pomoci managementu firmy také odhalit zneužívání firemního IT k vlastnímu obohacování (fušování) a nebo prokrastinaci zaměstnanců (odkládají svoji práci a nedělají co mají).

Pokud vaše firma vlastní cenná data o která nechce přijít, nebo má podezření na velkou zahálčivost zaměstnanců, neváhejte nás kontaktovat. Navrhneme řešení i pro vás.
Tyto investice se vždy vyplatí.

Další informace k této problematice najdete na našem Webu.

Doporučujeme

Konec podpory Windows XP a Microsoft Office 2003

Konec platnosti Windows XP

Úvod
Microsoft poskytoval podporu pro Windows XP 12 let a od 8. dubna 2014 nebude dostupná technická podpora pro Windows XP, včetně automatických aktualizací, které pomáhají chránit váš počítač.

Co to znamená pro mě?
V případě, že se v tomto produktu objeví bezpečnostní chyba, která může být zneužita útočníky, společnost Microsoft nebude již vydávat bezpečnostní aktualizace, které by tuto chybu opravily a znemožnily její využití. Jedinou možností je přejít co nejdříve na novější verzi operačního systému Windows a sady Microsoft Office. Kromě jistoty, že budete i po tomto datu chráněni, získáte navíc nové funkce a možnosti, jak lépe využít své počítače.

Pokud jste ještě nepřešli na novější verze produktů Windows a Office, máte nejvyšší čas. Z historické zkušenosti plyne, že přechod na novější verze může trvat firmám a organizacím 18 až 32 měsíců, v závislosti na jejich velikosti a počtu používaných programů. Dalším důležitým bodem je stáří počítačů, kde je nutné v mnoha případech při přechodu na novější verze produktů pořídit také nové počítače.

Budete-li Windows XP dál používat i po ukončení podpory, bude váš počítač fungovat, ale bude zranitelnější vůči bezpečnostním hrozbám a virům. Čím dál víc výrobců softwaru a hardwaru bude optimalizovat svoji nabídku pro novější verze Windows, a proto můžete očekávat, že narazíte na větší počet aplikací a zařízení, které ve Windows XP nebudou fungovat.

Jak dál postupovat
Pokud si chcete zajistit ochranu po ukončení podpory, máte dvě možnosti:

1. Upgradovat svůj současný počítač.
Jen málo starších počítačů umožňuje používat Windows 8.1, což je nejnovější verze Windows. Doporučujeme vám stáhnout si a spustit Pomocníka při upgradu systému Windows, pomocí něhož můžete zkontrolovat, jestli váš počítač splňuje požadavky na systém pro Windows 8.1. Pokud je možné váš počítač upgradovat, můžete pak postupovat podle pokynů, které najdete v níže uvedeném kurzu. Podrobnější informace najdete v nejčastějších dotazech.

Stáhnout a spustit Pomocníka při upgradu systému Windows
Kurz: Upgrade na Windows 8.1

2. Pořídit si nový počítač.
Pokud na vašem stávajícím počítači není možné používat Windows 8.1, možná byste měli přemýšlet o pořízení nového počítače.

Abychom vám pomohli s přechodem na modernější verze produktů, můžete využít některé z nástrojů nebo kontaktovat naše techniky, kteří vám s přechodem na nové verze pomohou.

Pokud se Vám článek líbil a chcete se o něj podělit s přáteli, neváhejte a sdílejte:

Doporučujeme

Kolik klávesových zkratek (ne)znáte?

Díky klávesovým zkratkám operačního systému Windows je práce s klávesnicí mnohem snazší a rychlejší. Pokud si chcete prověřit, zda znáte užitečné „fígle“, které Vám ušetří přechod z klávesnice na klikání myší, pak čtěte níže, protože když budete tyto zkratky zvládat, na myš nejspíš zcela zapomenete.

Systémové klávesové zkratky:
• F1 – nápověda systému Windows
• F2 – editování názvu objektu (soubory a složky)
• F3 – vyhledávání souborů, složek a počítačů
• F4 – skočí do pole adresa v IE či průzkumníkovi
• F5 – obnoví aktuální okno programu, v IE aktualizuje stránku
• F6 – v průzkumníku dochází k přepínání mezi jednotlivými částmi okna
• Num Lock – stisknutím této klávesy na více než pět sekund, dojde k ozvučení kláves: Caps Lock, Num Lock a Scrool Lock
• Delete – odstranění dokumentu či textu
• CTRL+Esc – otevření Start menu
• CTRL+A – vybere všechny položky (ve Wordu text) v okně
• CTRL+levý klik myši –  klikáním na objekty dojde k jejich postupnému hromadnému označování
• CTRL+O – otevření právě vybrané položky (dokumenty, aplikace atd.)
• CTRL+šipka nahoru nebo dolů – přesun na další řádek s textem
• CTRL+šipka vlevo nebo vpravo – přesun na další slovo
• CTRL+Shift – přepíná mezi nainstalovanými klávesnicemi (CZE – ENG)
• Backspace – zobrazí složky o úroveň výš
• CTRL+ALT+Delete – ukončuje úlohu, vyvolává správce systému
• CTRL+D – odstraní označený soubor, nebo složku
• ALT+Print Screen – zkopíruje aktuální okno do schránky Windows
• ALT+Enter – je-li označen jakýkoliv objekt (soubor, adresář), zobrazí se jeho vlastnosti
• ALT+TAB – přepnutí do naposledy používaného okna. Přidržením kláves se zobrazí všechna otevřená okna
• ALT+ESC – přepínání mezi okny v pořadí, ve kterém byly spuštěny
• ALT+F4 – zavření okna či programu
• ALT+podtržené písmeno –  dojde k akci v nabídce, pod kterou spadá
• TAB – přesun k další položce v okně programu či v IE
• SHIFT+TAB – přesun k předchozí položce či v IE
• SHIFT+Delete – smaže složku či soubor bez přesunutí do koše
• ESC – stornování právě prováděné akce

Programové klávesové zkratky:
• CTRL+C – zkopírování objektu či textu do schránky
• CTRL+X – vyjmutí objektu či textu do schránky
• CTRL+V nebo CTRL+Insert – vložení objektu či textu ze schránky
• CTRL+Z – krok zpět. Zrušení poslední akce
• CTRL+S – uloží aktivní dokument
• CTRL+B – změna standardního písma na Bold (tučné)
• CTRL+U – změna standardního písma na Underline (podtržené)
• CTRL+I – změna standardního písma na Italic (kurzíva)
• ALT+V – rozbalí položku Nápověda
• ALT+N – rozbalí položku Nástroje
• ALT+O – rozbalí položku Oblíbené
• ALT+Z – rozbalí položku Zobrazit
• ALT+A – rozbalí položku Úpravy

Klávesové zkratky v Internet Exploreru:
• Bakspace – o stránku zpět
• ALT+šipka vpřed – o stránku vpřed
• Enter – přesun na stránku, na niž odkazuje aktuální odkaz
• Šipka dolů – posune text dolů
• Šipka nahoru – posune text nahoru
• CTRL+F5 – aktualizace stránky, nikoliv však z cache, jak je tomu u F5
• CTRL+H – otevře historii
• CTRL+B – uspořádá oblíbené položky
• CTRL+I – vyvolá menu oblíbené
• CTRL+W – zavře okno, uzavírá i průzkumníka
• Home – skočí na první soubor nebo složku v aktuální složce
• END – skočí na poslední soubor nebo složku v aktuální složce
• Page Down – posune text o jednu stranu níže
• Page Up – posune text o jednu stranu výše
• F11 – celoobrazovkový mód
• CTRL+Enter – automaticky do adresy doplní řetězce www a cz (v případě, že máte českou verzi)

Obecné klávesové zkratky: 
• F10 – aktivuje panel nabídek v programech či oknech
• SHIFT+F10 – zobrazí místní nabídku v daném programu
• SHIFT – přidržíte-li tuto klávesu při vkládání samospustitelného CD, nedojde k jeho spuštění
• ALT+Space (mezerník) – vyvolá systémovou nabídku aktivního okna. V něm můžete provádět tyto funkce: obnovit, minimalizovat, zavřít atd.
• ALT+mínus – stejná funkce jako s mezerníkem. Funguje jen v některých programech
• ALT+šipka – otevře nabídku lišty
• CTRL+F4 – zavře podrodičovská okna (např. ve Wordu dojde k uzavření otevřeného dokumentu, ale program zůstane i nadále aktivní)
• ALT+F6 – přepínání mezi podrodičovskými okny (např. ve Wordu se tímto způsobem lze přepínat mezi otevřenými dokumenty)

Klávesové zkratky s klávesou Windows:
• Windows – vyvolání nabídky Start
• Windows+R – vyvolání okna Spustit
• Windows+L – změna uživatele (jen v OS Win XP)
• Windows+M – minimalizace všech otevřených oken do lišty
• Shift+Windows+M – maximalizace všech oken
• Windows+F1 – nápověda systému Windows
• Windows+E – otevře průzkumníka Windows
• Windows+F – otevře dialogové okno hledání (soubory, PC atd.)
• Windows+D – minimalizace a maximalizace (při opakování) všech oken
• CTRL+Windows+F – otevře okno pro hledání počítače
• CTRL+Windows+TAB – přepínání součástí v nástrojové liště
• Windows+TAB – pro přepínání oken, běžících v hlavní liště
• Windows+Break – otevře okno s informacemi o systému (Systém – Vlastnosti)

Pokud se Vám článek líbil a chcete se o něj podělit s přáteli, neváhejte a sdílejte:

Aktuální problémy bezpečnosti IT

 • Ramsomware

Ramsomware je druh škodlivého softwaru, který se vyznačuje tím, že uzamkne plochu uživatelova PC a požaduje tzv. “výkupné”. Spolu s blokací plochy PC, ale Ramsomware šifruje veškerá uživatelská data.

Chce-li uživatel získat ukradená data zpět, má pouze jedinou možnost – zaplatit výkupné. Vyděrači požadují zaplacení v kryptoměně bitcoin, a to zejména díky složitější vystopovatelnosti.

Ramsomware patří mezi nejobávanější viry budoucnosti, vydírá jednotlivce, firmy i nemocnice. Zaútočit může v počítači i telefonu a v budoucnosti bude moci zaútočit na i chytré televize nebo pračky.

Existuje mnoho způsobů, jak se může do Vašeho počítače škodlivý kód dostat, proto nelze spoléhat jen na to, že se chováte rozumně a bezhlavě neklikáte na přílohy a odkazy v e-mailech. Nebezpečí výrazně sníží instalace a pravidelná aktualizace bezpečnostního balíku, následky pak může významně zmírnit pravidelná záloha.

Ukázka obrazovky po napadnutí virem Ramsomware

Ukázka obrazovky po napadnutí virem Ramsomware

Jak se nejlépe chránit proti ramsomware?

 • Pravidelně aktualizovat software a operační systém
 • Vlastnit kvalitní antivirový program
 • Neotevírat podezřelé e-mailové přílohy
 • Antispyware

 

 • Podvodné e-maily

V současné době se opět množí výskyt podvodných e-mailů. Tyto e-maily jsou mnohdy velmi sofistikované a je složité je rozpoznat.

Je velké množství podvodných e-mailů na které si musíme dávat pozor, některé jsou spojené se snahou získat Vaše osobní údaje, dalšími velmi častými jsou e-maily s přílohou, kdy po otevření přílohy se Vám do PC stáhne VIR! Také Vám může přijít e-mail se vzkazem, že Vaše e-mailová schránka je zablokována. Pro odblokování schránky Vás odkazuje na kliknutí odkazu, ve kterém je tzv. CRYPTOLOCKER, který Vám zašifruje soubory a na 99% již nejdou zachránit.
Pár rad, jak vyzrát na podvodné e-maily:

 1. Zachovejte chladnou hlavu – není potřeba na podvodné e-maily ihned reagovat, případně se řídit instrukcemi. Pokud se Vám některý e-mail příliš nepozdává, je lepší mu nevěnovat pozornost.
 2. Ověřujte si informace – v případě podezřelých e-mailů je lepší nejprve kontaktovat danou instituci oficiální cestou a ověřit, zda je e-mailová adresa opravdu jejich. Podvodné e-maily většinou přicházejí ze zahraničních e-mailových adres.
 3. Neotvírejte přílohy e-mailů – zavirované přílohy mohou vypadat velmi věrohodně, může se jednat o faktury, výpisy, atd. Jejich cílem je ve Vás vzbudit zvědavost a donutit Vás tak přílohu otevřít. Vždy je lepší nejprve zkontrolovat e-mailovou adresu, ze které takový e-mail přišel.
 4. Neklikejte na odkazy, které se v e-mailech vyskytují
 5. Pořiďte si kvalitní antivirový program

SEZNAM NEBEZPEČNÝCH E-MAILOVÝCH PŘÍLOH:

.EXE; .COM; .VB; .VBS; .VBE; .CMD; .BAT; .WS; .WSF; .SCR; .SHS; .PIF; .HTA; .JS; .JSE; .LNK; .MSI

Automatická instalace Windows 10. Co Vám hrozí?

MICROSOT ZAČAL AUTOMATICKY INSTALOVAT WINDOWS 10 MAJITELŮM STARŠÍCH VERZÍ OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ

Microsot zahájil automatické instalace Windows 10 uživatelům legálních Windows 7 a Windows 8/8.1. Firmě k tomu stačila změna zařazení Windows 10 z kategorie volitelných aktualizací do kategorie aktualizací doporučených.

Uživatelům se v rámci pravidelných aktualizací stáhne celý nový systém, ale jeho instalaci lze zrušit – Microsoft se o ni nicméně bude pokoušet opakovaně, dokud to uživatelé nezvdají.

Co tedy uživatelům bezprostředně hrozí?

Nechtěný upgrade na Windows 10 se všemi možnými důsledky:

 • Možná nekompatibilita ovladačů ( v PC nebude správně fungovat např. grafická nebo zvuková karta)
 • Nebudou fungovat starší periferie – tiskárny, scannery,…
 • Nebudou fungovat některé nainstalované softwary (nebudou kompatibilní s Windows 10)
 • Neplánované časové zdržení – dokončení konfigurace nového systému může trvat až 2 hodiny a Vy nebudete moci pracovat!

ZNÁME OBRANU!

Automatické instalaci Windows 10, respektive stahování této aktualizace LZE ZABRÁNIT změnou nastavení automatických aktualizací.

VÍME JAK!!!

Je nutné provést změnu vnastavení Windows update v sekci „doporučené aktualizace“ aby se doporučené aktualizace nezískávaly stejným způsobem jako aktualizace důležité.

Pro nastávající období tato změna nastavení bude dostačující.

Trochu jiná situace nastane, pokud Microsoftu aktualizace na Windows 10 nastaví na „kritickou“ důležitost – pak tato změna nepomůže a bude nutné zrušit automatické instalace a vybírat software ke stažení ručně. To by ale do značné míry popíralo princip automatické aktualizace systému.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na obchod@root-it.cz a na tel. 585 344 056.

Neustálé vyvíjený systém!

Microsoft v nové verzi svého operačního systému změnil celý obchodní model i principy vývoje. Právě neustálé aktualizace a změny část uživatelů od přechodu na Windows 10 odrazují. Místo vydávání verze jednou za několik let se Windows 10 proměnily v živou platformu, kterou firma postupně vylepšuje s tím, že zásadnější změny nabídne přibližně dvakrát ročně.

O dalším vývoji Vás budeme samozřejmě informovat.

 

MH900422584

Počítače pro firmy

Běžná situace:

Volá zákazník – přijeďte nám připojit do sítě nový počítač.

Technik přijede na firmu – váš počítač má systém Windows 10 Home a nelze připojit do podnikové domény. S Windows 10 nebude tisknout vaše tiskárna a procesor je vhodný na práci s poštu a Internetem.

Kdo vám poradil takový počítač koupit?

Našel jsem to na e-shopu a bylo to za super cenu! Co s tím?

Dodáme vám upgrade na Windows professional a nainstalujeme Windows 7, s tím pak bude tisknout i ta vaše tiskárna.

Cena software: 5000,-

Cena práce: 1500,-

K původní ceně počítače 7000 tedy připočtěte 6500 a celková cena je 13500,- + čas strávený výběrem a nákupem, ale pořád máte ne příliš výkonný stroj. Navíc při reklamaci budete ztrácet další čas a hlavně nervy.

Různých možný problémů může nastat více a proto garantujeme , že nákupem počítače u nás se vyhnete všem těmto problémům a dosáhnete optimálního poměru cena/výkon. To jsou ROOT PC pro firmy.

Souhrn výhod při zakoupení PC sestav – ROOT PC pro firmy:

   Snadné objednání
Stačí pouze zavolat naše obchodní oddělení a sdělit nám, pro kterého pracovníka z Vaší firmy má být PC sestava určena. Dle charakteru jeho práce zvolíme hardwarovou a softwarovou konfiguraci a zašleme Vám nabídku optimální PC sestavy.
  Rychlé dodání
Pokud se bude jednat o standardní konfiguraci PC sestavy dodáme Vám počítač následující pracovní den (NBD – next business day). U ostatních typů PC sestav dodání ve zkrácené dodací lhůtě obvykle do 5 –ti dnů.
   Instalace v místě
Jakmile bude počítač připraven, zavoláme Vám a dohodneme termín a hodinu instalace. Přijedeme k Vám a PC nainstalujeme. Počítač bude připraven s nainstalovaným systémem a programem Microsoft OFFICE pokud je součástí objednávky.Dále dle požadavků připojíme PC do sítě, nainstalujeme další programy které používáte a přesuneme data včetně uživatelského profilu ze starého počítače do nového. Pokud se jedná o výměnu PC, zavoláme Vám a domluvíme si termín a čas instalace, přivezeme do požadovaného místa a nainstalujeme. PC sestava bude připravena dle požadavků zákazníka. Poté předvedeme,  spustíme videoprůvodce a malý dárek k tomu.
   Optimální konfigurace pro byznys
Můžete se spolehnout, že počítač bude mít optimální konfiguraci pro dané využití a nebude mít také nic zbytečného, co uživatelé v podnikovém prostředí nevyužijí. Bude tedy konfigurován optimálně pro provoz v podnikovém prostředí.
   Průvodce pro přechod z Windows XP
Pokud budete přecházet ze systému MS Windows XP do systému MS Windows 8.1 nebo MS Windows 10, najdete v počítači průvodce, který Vám tento přechod usnadní, vysvětlí základní rozdíly v ovládání, a kde co najdete.
   Záruka 3 roky NBD OnSite
Vězte, že počítač bude mít záruku 3 roky se servisním zásahem následující pracovní den (NDB). To znamená, že se k Vám dostaví náš technik následující pracovní den po nahlášení případné závady po celou dobu záruky.
   Zabezpečeno dle metodiky s ROOT PC klient +Pokud si s počítačem objednáte také službu ROOT PC klient +, získáte další výhody:

Jen zapni a pracuj, jsem připraven – můžete začít ihned pracovat, vše nainstalováno.

Připraveno pro bezpečný provoz – počítač byl zkonfigurován dle metodiky bezpečnosti.

Snadný přístup ke vzdálené podpoře – získáte vzdálenou podporu bez nutnosti cokoliv dělat. Stačí zavolat.

Kup nyní, plať za měsíc. Získáte 30 dní splatnost faktury. Platí pro naše smluvní zákazníky.

Logo PD 2015 (1)

Partnerský den firmy ROOT

Jako každý rok, tak i letos ve čtvrtek dne 17. 9. 2015 se konal již tradičně partnerský den firmy ROOT v krásném prostředí Hotelu Prachárna u Olomouce. Setkání s obchodními partnery začalo dopoledními přednáškami odbitím desáté hodiny ranní na téma novinky v IT – Windows 10 a blížící se příchod Office 2016. Také byla představena nová služba ROOT PC klient +, kterou poskytujeme k zakoupeným počítačům či notebookům u nás. Více informací o nové službě ROOT PC klient + najdete na www.root-it.cz/root_pc_klient.aspx.
Nemohl být opomenut ani důraz na bezpečnost v IT. Proč je důležité chránit svá data, jak je správně zálohovat a nejen to.

Odpoledne jsme se pobavili při outdoorovém programu plné her a soutěží, jako byla lukostřelba pod vedením odborníka, hledali správnou cestu z bludiště ven či stavění velkého domina. To vše za pomoci teambuildingové společnosti Tern Event s.r.o. Pro vítěze jednotlivých soutěží byly připraveny hodnotné ceny.

Fotografie z celé akce najdete na www.root-it.cz/akce.aspx

Windows 10 zdarma!

Jelikož se jedná o aktuální a dle našeho úsudku i pro Vás zajímavou novinku, rozhodli jsme se s Vámi podělit o nejčastější dotazy, týkající se bezplatného přechodu na Windows 10.

Z jakých druhů licencí je možné si nárokovat upgrade na Windows 10 zdarma?

 • FPP (krabice)

– Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate     windows 10

– Windows 8.1, Windows 8.1 Professional

– Windows 7 nebo 8.1 Upgrade

 • OEM

– Windows 7 Starter, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

– Windows 8.1 Bing, Windows 8.1, Windows 8.1 Professional

 • GGK licence (Windows 7 nebo 8)
 • ESD (Activate Here)

– Windows 8.1, Windows 8.1 Professional, Windows 8.1 Upgrade

Stejné podmínky platí i na D-OEM což jsou OEM dodávané od výrobců spolu s notebooky nebo desktopy jako HP, Lenovo, Acer, Asus a další.

Kdo nemá nárok na ugrade zdarma?

Nelze upgradovat Licence RT, Windows Enterprise a všechny licence které byli pořízeny přes multilicenční programy (Open License, Open Value, GGWA a další)

Kdy bude možné upgradovat?

Nárok na upgrade bude mít zákazník jenom po dobu 1 roku od oficiálního vydání Windows 10

 • Přesné datum vydání Windows 10 prozatím není známé

Jak bude řešen přechod na Windows 10?

Přechod na Windows 10 bude jednoduše řešen pomocí služby Windows Update

Kde naleznu více informací?

Podrobné informace si můžete přečíst na  oficiálních stránkách od Microsoft ZDE.

Nebo se neváhejte obrátit na nás. Veškeré dotazy rádi zodpovíme.

Kontakt: 585 344 056

email: obchod@root-it.cz

 

Youtube a facebook ROOT.

Pravidlo 3-2-1 aneb jak efektivně zálohovat Váš digitální život

Stejně jako v reálném životě je dobré mít nějaký ten „sichr“. Tak i v tom digitálním bychom neměli zapomínat na zálohování. Navíc v době, kdy se neustále objevují zprávy o virech a napadeních hackery se prevence rozhodně vyplatí. Zvláště v případě, že se Vám jedná o data, na kterých Vám velmi záleží, a rozhodně o ně nechcete přijít.
Pravidlo 3-2-1 by Vám mělo zajistit klidné spaní. Přičemž trojka značí počet kopií všech důležitých dat. Dvojka znamená, že jsou soubory umístěné na dvou různých typech médií. A nakonec jednička specifikuje jednu kopii dat uloženou mimo vaše standardní pracoviště. Důvodem je možný požár, voda či jiná hrozba.

Nyní Vám představíme 3 možnosti, které je vhodné použít v dnešní době k zálohování:
1) Flash disk-záloha dat v kapse
Výhody:
– snadná přenositelnost,
– nízká cena,
Nevýhody:
– velké riziko ztráty.
2) Externí disky
Výhody:
– vyšší kapacita jak u flash disků, možno uložit i stav OS,
– rychlost přenosu.
Nevýhody:
– cenový rozdíl oproti flash disku (ani modely s malými kapacitami nestojí pod 1000 Kč),
– u SSD a nízkokapacitních HDD = cena/GB,
– náchylnost k poškození (kromě SSD).
3) Cloudové online úložiště
Výhody:cloudove
– přístup odkudkoli,
– možnost sdíleni dat s dalšími uživateli,
– základní datový prostor zadarmo,
– ideální možnost pro pravidlo.
Nevýhody:
– nutnost připojení k internetu,
– rychlost práce s daty je přímo úměrná rychlosti a kvalitě internetového připojení,
– chtě nechtě sdílíme data se třetím subjektem,
– u základních verzí zdarma-nízká kapacita,
– nevhodné k použití zálohování tajných či jinak citlivých dat.

10 tipů a důvodů, proč zálohovat data do cloudu

1) Data jsou v cloudu ve větším bezpečí

V případě využití cloudových služeb, jsou Vaše data v nesrovnatelně větším bezpečí. Datová centra jsou obvykle v klidných oblastech – nehrozí riziko záplav, požáru a samozřejmě nechybí ani důsledná fyzická ochrana datových nosičů.

2) S cloudem v ČR předejdete problémům s legislativou

Zjistěte si předem, kde budou fyzicky Vaše data uložená. Pro ukládání osobních údajů mimo území ČR je potřeba příslušný souhlas ÚOOÚ i vlastníků osobních údajů, cloud mimo ČR tak může být legislativní problém.

3) Při využití rychlé konektivity se cloudové úložiště může chovat jako lokální disk

Když už je řeč o přenosové rychlosti – existují poskytovatelé cloudu, kteří vám umožní, a dokonce i zajistí třeba i přímou optickou konektivitu do cloudu. Pak není sebemenší problém používat úložiště v cloudu identickým způsobem jako lokální disky.

4) S cloudem můžete zálohovat data, jak často potřebujete

Výhodou cloudu je, že data do něj můžete ukládat, jak často potřebujete. Jde jen o kapacitu datové linky do cloudu. K některým cloudovým službám pro zálohování dat navíc automaticky získáte i jednoduchý software pro zálohování souborů.

5) S cloudem neřešíte dokupy a instalace úložišť

Velkou výhodou cloudu je to, že pokud potřebujete pro svá data více místa, nemusíte řešit další dokupování hardware ani jeho instalaci. Navíc, pokud najednou máte dat míň, můžete kapacitu úložiště v cloudu zase snížit, a platit tak méně.

6) S cloudem můžete mít k dispozici nonstop podporu

Ukládání dat do cloudu může mít zejména pro menší a střední firmy znatelné benefity v podobě non-stop technické podpory. Ta může mít různé úrovně od jen textové v angličtině (např. u zahraničních poskytovatelů), až po osobní od konkrétního pracovníka na telefonu, který zná vaše prostředí.

7) Data můžete mít ve stejný okamžik ve více lokalitách najednou

Velkou výhodou cloudu je, že svá data můžete mít paralelně uložena i ve více lokalitách najednou a pojistit si tak jejich maximální dostupnost.

8) Z cloudu můžete v případě nutnosti rozeběhnout veškerou serverovou infrastrukturu

Výhodou cloudu samozřejmě je, že kromě de facto neomezené úložné kapacity má i podobně neomezené možnosti v oblasti výpočetního výkonu. Pokud se tedy rozhodnete využívat cloud, můžete v něm v případě potřeby rozeběhnout veškerou svoji serverovou infrastrukturu.

9) I cloud může nabízet služby na míru

Řada firem má averzi ke cloudu jen proto, že mají dojem, že musejí brát službu tak, jak leží a běží, bez jakýchkoliv možností úprav. Není tomu tak. Běžně se řeší individuální požadavky např. na umístění vlastních bezpečnostních prvků apod.

10) Vše si předem vyzkoušejte

U cloudu si můžete vše vyzkoušet předem, obvykle i po omezenou dobu zdarma. A právě praktická zkouška cloudových služeb od špičkového poskytovatele se obvykle stává zároveň tím posledním a nejhlavnějším důvodem, proč data či celé servery zálohovat či replikovat do cloudu.

zaloha-dat


Pokud chcete zálohovat opravdu efektivně, neváhejte se s námi spojit na telefonním čísle 585 344 056 a my Vám navrhneme optimální řešení přímo na míru.

 

Youtube a facebook ROOT.

Tip jak se připojit ke vzdálené ploše

Jste někde na cestách a potřebujete se připojit na svůj PC? Funkce vzdálené plochy ve Windows 7, 8 a 8.1 Vám to umožní.

Vzdálená plocha totiž propojuje dva počítače v síti nebo v Internetu. Jakmile se připojíte, plocha se Vám zobrazí tak, jako byste seděli přímo před ní a získáte přístup ke všem svým programům a souborům.

Windows obsahují nástroj Vzdálené pomoci, kdy je i nezkušený uživatel k nasdílení plochy proveden přehledným průvodcem.

vzdálená plocha

Jestliže se tedy chcete vzdáleně připojit ke svému PC, musí být váš počítač zapnutý a připojený k síti. Musí u něj být povolena funkce vzdálená plocha a musíte mít přístup ke vzdálenému počítači prostřednictvím sítě (například prostřednictvím Internetu) a také musíte mít oprávnění pro připojení. Chcete-li získat oprávnění pro připojení, musíte být v seznamu uživatelů. Než se připojíte, je vhodné si najít název počítače, ke kterému se připojujete, a zkontrolovat, že je povolené připojení ke vzdálené ploše přes bránu firewall.

Pokud není u vašeho uživatelského účtu vyžadované k přihlášení heslo, bude nutné před tím, než se budete moci připojit k vzdálenému počítači, heslo přidat.

Díky této funkci může tedy docházet například z naší strany ke vzdálené správě serveru či technické pomoci na dálku.

 

Youtube a facebook ROOT.

Windows 10 se vrací ke Startu

Microsoft přichází s „jednotnější platformou pro telefony, tablety a osobní počítače.“ Windows-10-quot-Continuum-quot-Revealed-in-Official-Video-460595-2

Jako důvod, proč Microsoft přeskočil číslo 9, uvádí fakt, že změn je tolik, že by se do čísla 9 zkrátka nevešly. Zásadní změnou ve strategii firmy je pak pro uživatele možnost využívat Windows 10 na rok zdarma. Desítky se mají vracet k nabídce Start, která by se měla podobat té z verze 7.

Ptát se na verzi Windows již nebude mít smysl, bude totiž jen jedno Windows, které se bude neustále aktualizovat. Zdá se, že Windows 10 tu s námi bude navždy, jelikož Microsoft slibuje doživotní službu.

Youtube a facebook ROOT.

Co ovlivnilo svět informačních technologií v roce 2014?

it svět Jednoznačně ekonomická a politická situace ve světě. Nestabilita, nejistota a nepředvídatelnost odkládají velké investice na Yindy. Ti zkušenější ovšem investují průběžně. Odkládání investic do IT a postupné morální zastarání IT jen prohloubí propast mezi minimální pravidelnou výší investice a jednorázovou investicí, které se nikdo nakonec nevyhne. Naštěstí postupné zvyšování výkonnosti české ekonomiky tyto vnější vlivy částečně eliminuje.

Zabezpečení dat a IT bezpečnost obecně. Mnoho firem poznalo na vlastní kůži jak je důležité věnovat pozornost zabezpečení dat a jejich ochrana nejen před havárií, nebo napadením z vně, ale také ochrana před zneužitím vlastním zaměstnanci. Investice do zabezpečení tak plánuje většina podnikových manažerů a nakonec i schválení nového kyberzákona v České republice ukazuje, že i vládní instituce považují otázku bezpečnosti IT za důležitou.

• Ukončení podpory pro Windows XP a OFFICE 2003, znamenalo výměnu jak softwaru, tak konec xp
často i hardwaru. Počet provozovaných těchto starých verzí byl tak veliký, že se dotknul téměř každé firmy. Většina firem již tento software vyměnila a zajistila si nejen vyšší bezpečnost, ale také větší produktivitu svých zaměstnanců a jejich investice se jim velmi rychle vracejí.

• Podnikové informační systémy v duchu sjednocení. Naštěstí si dnes již většina firem uvědomuje, že je výhodné mít jeden komplexní informační systém, který zahrne většinu ne-li všechny potřebné podnikové agendy. Sníží se tím náklady na údržbu a zaškolení, ale hlavně se zvýší produktivita uživatelů. Protože nikde není prakticky možné mít úplně vše pokryto jednou aplikací, je důležité sjednotit ostatní agendy do jednoho rozhraní, které opět přinese jednodušší orientaci a vyhledávání informací. Tím nejčastěji používaným je Intranetový portál Microsoftu – Sharepoint, který navíc umožnuje snadno definovat a řídit obchodní procesy.

• Řízení obchodních procesů jako nástroj pro zavedení a udržení kvality. Letos více jako dříve firmy pochopili, že tak jak je nesnadné zavést nějakou standardní úroveň kvality v oblasti služeb (ať vnitřních – poskytované jiným oddělením v rámci firmy, nebo vnějších -poskytovaných zákazníkům), je ještě větší problém tuto kvalitu udržet. Proto stále častěji využívají firmy nástroje řízení obchodních procesů (workflow chcete-li) jako jsou CRM systémy, nebo jiné aplikace (například Microsoft Sharepoint). Ty jim usnadní jednak přesněji definovat procesy (což je nutný základ) a hlavně jejich aplikaci, která pak udrží požadované úrovně služeb.

• Zvyšování produktivity díky novým technologickým prvkům jako jsou výkonné disky bez cloudmechanických součástek s vysokou čtecí schopností (SSD disky), všude dostupné mobilní aplikace ať už využitím veřejných či privátních cloud technologií (data a aplikace dostupné odkudkoliv – jak název říká v oblacích) přístupné pro nejen běžné PC a Notebooky , ale také mobilní zařízení jako tablety a chytré telefony.

Autor článku – Lubomír Coufal:

Lubomír Coufal je od roku 1992 majitelem firmy ROOT, specialistou na IT bezpečnost, serverová řešení a podnikové IS pro malé a střední podniky. Pomáhá zlepšovat podnikání svým zákazníkům nejen díky vlastním zkušenostem v oboru IT a managementu, ale také spolehlivostí a osobním přístupem k zákazníkům.

Youtube a facebook ROOT.

Pokud se Vám článek líbil a chcete se o něj podělit s přáteli, neváhejte a sdílejte:

Spamová problematika v podnikovém prostředí.

E-mail je něco bez čeho se dnes neobejde nejen žádná firma, ale snad ani žádný soukromý uživatel počítače. Internetem pak putují denně miliony e-mailových zpráv, bohužel ne všechny takové, ze kterých máme užitek. Mnoho zpráv nás obtěžuje a některé jsou přímo vytvořeny za účelem poškodit nás – obsahují škodlivý kód, nebo se snaží od nás vylákat podvodným způsobem citlivé informace.
Pokud chceme ochránit uživatele podnikových systémů od velkého množství nechtěných zpráv, je nutné nasadit antispamový systém, který zachytí většinu nechtěných zpráv ještě před vstupem do podnikových poštovních serverů.
Jedná se o zprávy od velkých spamerů, které antispamový systém rozpozná.spam
Mnoho nevyžádané pošty ovšem nelze snadno identifikovat a ta nám pak přijde do naší poštovní schránky. Často se jedná o různé obchodní nabídky, které nás nezajímají. Nejjednodušším způsobem jak omezit přísun těchto zpráv je odhlásit se od odběru těchto zpráv. Většina nabídek má tuto možnost na konci těla zprávy. Pokud nemá, nebo toto nepomůže a zprávy nám chodí opakovaně dále, můžeme takovou zprávu označit jako nevyžádanou a většina e-mailových klientů ji pak automaticky vytřídí do složky nevyžádaná pošta.

Problém ovšem bývá, pokud máme tuto služku zahlcenu velkým množstvím zpráv, že nejsme schopni ji kontrolovat jestli neobsahuje nějakou zprávu na kterou čekáme. To se bohužel občas také stává. Pokud máme takové problémy, je potřeba požádat správce sítě o řešení.
Bohužel v silách uživatele toto vyřešit již není. Správce pak může upřesněním nastavení antispamového filtru eliminovat množství nevyžádaných zpráv.

Autor článku – Lubomír Coufal:

Lubomír Coufal je od roku 1992 majitelem firmy ROOT, specialistou na IT bezpečnost, serverová řešení a podnikové IS pro malé a střední podniky. Pomáhá zlepšovat podnikání svým zákazníkům nejen díky vlastním zkušenostem v oboru IT a managementu, ale také spolehlivostí a osobním přístupem k zákazníkům.

Youtube a facebook ROOT.

Pokud se Vám článek líbil a chcete se o něj podělit s přáteli, neváhejte a sdílejte: