Archiv autora: admin

Pravidla a podmínky akce „Správa sítí na 3 měsíce zdarma“

 1. Akce „Správa sítí na 3 měsíce zdarma“ (dále jen akce) je určena výhradně pro budoucí zákazníky firmy ROOT. Cílem akce je odměnit nové zákazníky bonusem (dále jen bonus) za jejich pořízení. Výše bonusu je stanovena: správa sítí „ROOT Správce 360“ na 3 měsíce zdarma + láhev Martini sekt – kategorie správa sítí, jejichž seznam naleznete na webových stránkách http://www.root-it.cz/sprava-siti.aspx

2. Provozovatelem a organizátorem akce je společnost ROOT – Lubomír Coufal, Šmakalova 1258/12B, 784 O1 Litovel, IČO: 43990819 DIČ:CZ6206301013. Akce se vztahuje na služby zakoupené v době od 1. 4. 2013 do 15. 5. 2013.

3. Podmínkou účasti je objednání služeb správa sítí na jeden rok v České republice.
Akce se nevztahuje na jiné služby či produkty, kromě ROOT Správce 360 a dle tarifů uvedeného na webových stránkách http://www.root-it.cz/tarifni-programy.aspx

4. Podmínkou účasti je telefonická registrace na  tel. č. +420728501188 do 15.5.2013. Datum uzavření smlouvy musí být v období od 1. 4. 2013 do 15. 5. 2013 včetně. Služby objednané mimo toto období nebudou do akce zařazeny. Akce se vztahuje pouze na služby „ROOT Správce 360“.

5. Nárokování bonusu za objednání služby je možné provést nejpozději do 15. 6. 2013 a je možné jej provést pomocí e-mailové adresy obchod@root-it.cz nebo telefonicky na čísle +420728501188. U elektronické pošty bude uvedena poznámka „Správa sítí na 3 měsíce zdarma“ a odesílatel bude uveden čitelně včetně zpětného kontaktu a to platného telefonního čísla.

6. Platné nároky na bonus budou vyplaceny do 6 týdnů (42 dnů) od data 15.5.2013 a po přijetí nároku na něj. Datem přijetí nároku se rozumí datum při objednání služby ROOT Správce 360. Předání bonusu Martini sekt bude provedena osobně obchodním zástupcem ROOT.

Bonus ani jeho předání nejsou soudně vymahatelné.

7. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout nárok na bonus zejména z těchto důvodů:

a) nákup produktu neproběhl v daném termínu,

b) nárok byl přijat po 15. 5. 2013,

c) nárok bonusu není v souladu s pravidly,

d) e-mail nebyl vyplněn včetně uvedení předmětu zprávy nebo pravdivě,

e) účastník akce nemůže doložit zakoupení služby originálem nebo kopií uzavření smlouvy.

Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo odmítnout nárok na bonus i bez udání důvodu.

8. V případě nárokování výplaty bonusu u více než 2 služeb na stejný bankovní účet, při registraci nároků na stejnou osobu (a) nebo při registraci nároku na stejnou adresu bude tento nárok řešen individuálně. V tomto případě může být výplata bonusu provedena i po lhůtě 6 týdnů (42 dnů) pracovních dnů od data přijetí nároku.

9. Akce se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti ROOT – Lubomír Coufal a osoby blízké všem výše jmenovaným. Akce se dále nesmí zúčastnit osoby s trvalým pobytem mimo Českou republiku. Akce se nesmí zúčastnit osoby mladší 15 let.

10. Zákazník dává účastí v akci souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, pro účely této akce a zároveň projevuje výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení společnosti ROOT – Lubomír Coufal.

11. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pravidla změnit nebo akci zcela zrušit i bez předchozího upozornění.

V Litovli, 1. 4. 2013.