Archiv pro rubriku: Akce

Logo PD 2015 (1)

Partnerský den firmy ROOT

Jako každý rok, tak i letos ve čtvrtek dne 17. 9. 2015 se konal již tradičně partnerský den firmy ROOT v krásném prostředí Hotelu Prachárna u Olomouce. Setkání s obchodními partnery začalo dopoledními přednáškami odbitím desáté hodiny ranní na téma novinky v IT – Windows 10 a blížící se příchod Office 2016. Také byla představena nová služba ROOT PC klient +, kterou poskytujeme k zakoupeným počítačům či notebookům u nás. Více informací o nové službě ROOT PC klient + najdete na www.root-it.cz/root_pc_klient.aspx.
Nemohl být opomenut ani důraz na bezpečnost v IT. Proč je důležité chránit svá data, jak je správně zálohovat a nejen to.

Odpoledne jsme se pobavili při outdoorovém programu plné her a soutěží, jako byla lukostřelba pod vedením odborníka, hledali správnou cestu z bludiště ven či stavění velkého domina. To vše za pomoci teambuildingové společnosti Tern Event s.r.o. Pro vítěze jednotlivých soutěží byly připraveny hodnotné ceny.

Fotografie z celé akce najdete na www.root-it.cz/akce.aspx

Podmínky a pravidla soutěže „Nejkurióznější fotka s mým miláčkem (tabletem nebo notebookem) z letošní dovolené“

1. Soutěž „Nejkurióznější fotka s mým miláčkem (tabletem nebo notebookem) z letošní dovolené“ (dále jen soutěž) je určena pro osoby s trvalým pobytem na území České Republiky.

2. Provozovatelem a organizátorem soutěže je společnost ROOT – Lubomír Coufal, Šmakalova 1258/12B, 784 01 Litovel, IČO: 43990819 DIČ:CZ6206301013.

3. Podmínkou účasti v soutěži je kliknutí na tlačítko „To se mi líbí“, tedy být fanouškem Facebookové stránky www.facebook.com/root.olomouc. Soutěž se koná od 28. 6. 2013 do 10. 9. 2013 včetně. Fotografie odeslané mimo toto období nebudou do soutěže zařazeny. Soutěž se vztahuje pouze na fotografie z dovolené, pořízené v roce 2013, které mimo jiné zobrazují tablet nebo notebook.

4. Podmínkou pro získání výhry je vložení fotografie do soutěže a získání nejvíce hlasů pro danou fotografii. Výhru získají první tři soutěžící, jejichž fotografie získá nejvíce hlasů v soutěži. Každý soutěžící může poslat jen jednu fotografii. Výhru si musí soutěžící vyzvednout osobně v provozovně provozovatele.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout nárok na výhru zejména z těchto důvodů:

a) fotografie nebyla dodána v termínu soutěže,
b) soutěžící dosáhl výhry používáním falešných identit pro hlasování

Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo odmítnout nárok na výhru i bez udání důvodu.

8. Soutěž se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti ROOT – Lubomír Coufal a osoby blízké všem výše jmenovaným. Soutěž se dále nesmí zúčastnit osoby s trvalým pobytem mimo Českou republiku. Soutěž se nesmí zúčastnit osoby mladší 15 let.

9. Soutěžící dává účastí v soutěži souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, pro účely této soutěže a zároveň projevuje výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení společnosti ROOT – Lubomír Coufal.

10. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pravidla změnit nebo soutěž zcela zrušit i bez předchozího upozornění.

V Litovli, 28. 6. 2013.

Podmínky a pravidla akce „Server za polovic“

1. Akce „Server za polovic“ (dále jen akce) je určena výhradně pro budoucí zákazníky firmy ROOT, kteří nemají podepsánu smlouvu ROOT Správce 360. Cílem akce je odměnit nové zákazníky bonusem (dále jen bonus) za jejich pořízení. Výše bonusu je stanovena: 50% z ceny HW serveru. Přesná výše cenového zvýhodnění je uvedena níže v tabulce v závislosti na typu produktu.

2. Provozovatelem a organizátorem akce je společnost ROOT – Lubomír Coufal, Šmakalova 1258/12B, 784 O1 Litovel, IČO: 43990819 DIČ:CZ6206301013. Akce se vztahuje na níže uvedené produkty SmallServer zakoupené v době od 17. 5. 2013 do 30. 6. 2013.

3. Podmínkou účasti je zakoupení SmallServeru do 30.6.2013. Datum uzavření smlouvy musí být v období od 16. 5. 2013 do 30. 6. 2013 včetně. Produkty objednané mimo toto období nebudou do akce zařazeny. Akce se vztahuje pouze na serverová řešení SmallServer, na žádné jiné produkty či služby.

4. Podmínkou pro získání cenového zvýhodnění je nákup serverového řešení dle platného ceníku a podpis smlouvy ROOT Správce 360 Basic (pro SmallServer Middle a Standard), nebo Standard (pro SmallServer Standard S a Premium) na 12 měsíců.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout nárok na cenové zvýhodnění zejména z těchto důvodů:

a)  nákup produktu neproběhl v daném termínu,
b)  nárok byl přijat po 30. 6. 2013,
c)  nárok bonusu není v souladu s pravidly,
d)  objednávka nebyla vyplněna včetně uvedení předmětu zprávy nebo pravdivě,
e)  účastník akce nemůže doložit zakoupení služby originálem nebo kopií uzavření smlouvy.

Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo odmítnout nárok na cenové zvýhodnění i bez udání důvodu.

6. Zákazník, který ukončí předčasně smlouvu správce ROOT 360, je povinen doplatit firmě ROOT rozdíl v ceně běžné a ceně s poskytnutým zvýhodněním na serverové řešení a to včetně příslušné DPH.

7. Cenové zvýhodnění 50% z ceny HW serveru je poskytnuto v těchto výších v závislosti na typu serverového řešení:

a)  SmallServer Middle Basic             8.000,- Kč bez DPH
b)  SmallServer Middle cloud             8.500,- Kč bez DPH
c)  SmallServer Standard                   9.500,- Kč bez DPH
d)  SmallServer Standard S              16.000,- Kč bez DPH
e)  SmallServer Premium                  26.000,- Kč bez DPH

8. Akce se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti ROOT – Lubomír Coufal a osoby blízké všem výše jmenovaným. Akce se dále nesmí zúčastnit osoby s trvalým pobytem mimo Českou republiku. Akce se nesmí zúčastnit osoby mladší 15 let.

9. Zákazník dává účastí v akci souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, pro účely této akce a zároveň projevuje výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení společnosti ROOT – Lubomír Coufal.

10. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pravidla změnit nebo akci zcela zrušit i bez předchozího upozornění.

V Litovli, 16. 5. 2013.

Pravidla a podmínky akce „Správa sítí na 3 měsíce zdarma“

 1. Akce „Správa sítí na 3 měsíce zdarma“ (dále jen akce) je určena výhradně pro budoucí zákazníky firmy ROOT. Cílem akce je odměnit nové zákazníky bonusem (dále jen bonus) za jejich pořízení. Výše bonusu je stanovena: správa sítí „ROOT Správce 360“ na 3 měsíce zdarma + láhev Martini sekt – kategorie správa sítí, jejichž seznam naleznete na webových stránkách http://www.root-it.cz/sprava-siti.aspx

2. Provozovatelem a organizátorem akce je společnost ROOT – Lubomír Coufal, Šmakalova 1258/12B, 784 O1 Litovel, IČO: 43990819 DIČ:CZ6206301013. Akce se vztahuje na služby zakoupené v době od 1. 4. 2013 do 15. 5. 2013.

3. Podmínkou účasti je objednání služeb správa sítí na jeden rok v České republice.
Akce se nevztahuje na jiné služby či produkty, kromě ROOT Správce 360 a dle tarifů uvedeného na webových stránkách http://www.root-it.cz/tarifni-programy.aspx

4. Podmínkou účasti je telefonická registrace na  tel. č. +420728501188 do 15.5.2013. Datum uzavření smlouvy musí být v období od 1. 4. 2013 do 15. 5. 2013 včetně. Služby objednané mimo toto období nebudou do akce zařazeny. Akce se vztahuje pouze na služby „ROOT Správce 360“.

5. Nárokování bonusu za objednání služby je možné provést nejpozději do 15. 6. 2013 a je možné jej provést pomocí e-mailové adresy obchod@root-it.cz nebo telefonicky na čísle +420728501188. U elektronické pošty bude uvedena poznámka „Správa sítí na 3 měsíce zdarma“ a odesílatel bude uveden čitelně včetně zpětného kontaktu a to platného telefonního čísla.

6. Platné nároky na bonus budou vyplaceny do 6 týdnů (42 dnů) od data 15.5.2013 a po přijetí nároku na něj. Datem přijetí nároku se rozumí datum při objednání služby ROOT Správce 360. Předání bonusu Martini sekt bude provedena osobně obchodním zástupcem ROOT.

Bonus ani jeho předání nejsou soudně vymahatelné.

7. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout nárok na bonus zejména z těchto důvodů:

a) nákup produktu neproběhl v daném termínu,

b) nárok byl přijat po 15. 5. 2013,

c) nárok bonusu není v souladu s pravidly,

d) e-mail nebyl vyplněn včetně uvedení předmětu zprávy nebo pravdivě,

e) účastník akce nemůže doložit zakoupení služby originálem nebo kopií uzavření smlouvy.

Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo odmítnout nárok na bonus i bez udání důvodu.

8. V případě nárokování výplaty bonusu u více než 2 služeb na stejný bankovní účet, při registraci nároků na stejnou osobu (a) nebo při registraci nároku na stejnou adresu bude tento nárok řešen individuálně. V tomto případě může být výplata bonusu provedena i po lhůtě 6 týdnů (42 dnů) pracovních dnů od data přijetí nároku.

9. Akce se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti ROOT – Lubomír Coufal a osoby blízké všem výše jmenovaným. Akce se dále nesmí zúčastnit osoby s trvalým pobytem mimo Českou republiku. Akce se nesmí zúčastnit osoby mladší 15 let.

10. Zákazník dává účastí v akci souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, pro účely této akce a zároveň projevuje výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení společnosti ROOT – Lubomír Coufal.

11. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pravidla změnit nebo akci zcela zrušit i bez předchozího upozornění.

V Litovli, 1. 4. 2013.