Archiv pro rubriku: Servery

vše k serverovým řešením.

Firma ROOT provedla migraci ze serveru SmallBusiness Server 2003 na Windows server 2012 a Exchange 2013 ve společnosti ORRERO, a.s.

Společnost ORRERO, a.s. se rozhodla k přechodu na nové serverové technologie. Důvodem byla především technologická zastaralost stávajícího systému SBS 2003 a morální zastaralost hardware. Vzhledem k celkové struktuře IT, kde je několik serverů, na které je připojeno 30 klientských PC a dalších 12 PC na prodejnách po celé republice, bylo hlavním úkolem zajistit hladký přechod bez většího výpadku v dostupnosti klíčových systémů s ERP systémem.

Konkrétně se jednalo o migraci stávajícího systému Microsoft Small Business Serveru 2003 na Windows Server 2012 a Exchange Server 2013. Současně bylo také nutno zajistit nové zabezpečení sítě nasazením nových Firewallů, protože se systémem SBS 2003 se odinstaloval také stávající Firewall v podobě ISA serveru. Migrace se prováděla na nový hardware do virtuálního prostředí technologie VMware.

Firma ROOT provedla migraci během jednoho víkendu. Přípravné práce trvaly přibližně 1 týden. Celý projekt je po 2 týdnech zkušebního provozu předán do rutinního provozu.

Firma ORRERO a.s. je výrobcem sýrů značky Gran Moravia, většina jeho produkce je exportována na zahraniční trhy.

Sdílejte s přáteli: