Podmínky a pravidla akce „Server za polovic“

1. Akce „Server za polovic“ (dále jen akce) je určena výhradně pro budoucí zákazníky firmy ROOT, kteří nemají podepsánu smlouvu ROOT Správce 360. Cílem akce je odměnit nové zákazníky bonusem (dále jen bonus) za jejich pořízení. Výše bonusu je stanovena: 50% z ceny HW serveru. Přesná výše cenového zvýhodnění je uvedena níže v tabulce v závislosti na typu produktu.

2. Provozovatelem a organizátorem akce je společnost ROOT – Lubomír Coufal, Šmakalova 1258/12B, 784 O1 Litovel, IČO: 43990819 DIČ:CZ6206301013. Akce se vztahuje na níže uvedené produkty SmallServer zakoupené v době od 17. 5. 2013 do 30. 6. 2013.

3. Podmínkou účasti je zakoupení SmallServeru do 30.6.2013. Datum uzavření smlouvy musí být v období od 16. 5. 2013 do 30. 6. 2013 včetně. Produkty objednané mimo toto období nebudou do akce zařazeny. Akce se vztahuje pouze na serverová řešení SmallServer, na žádné jiné produkty či služby.

4. Podmínkou pro získání cenového zvýhodnění je nákup serverového řešení dle platného ceníku a podpis smlouvy ROOT Správce 360 Basic (pro SmallServer Middle a Standard), nebo Standard (pro SmallServer Standard S a Premium) na 12 měsíců.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout nárok na cenové zvýhodnění zejména z těchto důvodů:

a)  nákup produktu neproběhl v daném termínu,
b)  nárok byl přijat po 30. 6. 2013,
c)  nárok bonusu není v souladu s pravidly,
d)  objednávka nebyla vyplněna včetně uvedení předmětu zprávy nebo pravdivě,
e)  účastník akce nemůže doložit zakoupení služby originálem nebo kopií uzavření smlouvy.

Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo odmítnout nárok na cenové zvýhodnění i bez udání důvodu.

6. Zákazník, který ukončí předčasně smlouvu správce ROOT 360, je povinen doplatit firmě ROOT rozdíl v ceně běžné a ceně s poskytnutým zvýhodněním na serverové řešení a to včetně příslušné DPH.

7. Cenové zvýhodnění 50% z ceny HW serveru je poskytnuto v těchto výších v závislosti na typu serverového řešení:

a)  SmallServer Middle Basic             8.000,- Kč bez DPH
b)  SmallServer Middle cloud             8.500,- Kč bez DPH
c)  SmallServer Standard                   9.500,- Kč bez DPH
d)  SmallServer Standard S              16.000,- Kč bez DPH
e)  SmallServer Premium                  26.000,- Kč bez DPH

8. Akce se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti ROOT – Lubomír Coufal a osoby blízké všem výše jmenovaným. Akce se dále nesmí zúčastnit osoby s trvalým pobytem mimo Českou republiku. Akce se nesmí zúčastnit osoby mladší 15 let.

9. Zákazník dává účastí v akci souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, pro účely této akce a zároveň projevuje výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení společnosti ROOT – Lubomír Coufal.

10. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pravidla změnit nebo akci zcela zrušit i bez předchozího upozornění.

V Litovli, 16. 5. 2013.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>